čeština
slovenčina
english
polski
български
  CIRET banner
|  úvod  |  aktuality  |  produkty  |  kontakty  |
 
 

Sídlo firmy:

Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava

 

Korešpondenčná adresa:

Ciret SK s.r.o.
Hurbanova 518
905 01  Senica

tel.: +421 346 540 150
fax: +421 346 215 386
e-mail: ciret@ciret.sk
www.ciret.sk

IČO: 36278751
DIČ: 2022121981
IČ DPH: SK2022121981

Konatež spoločnosti:
Ing. Čeněk Gintar

Bankové spojenie:
Tatra banka Bratislava
č.ú.: 2623810869/1100

   
 
 

 

Zástupcovia firmy:

Ing. Čeněk Gintar
konatež spoločnosti
+421 346 540 150
c.gintar@ciret.cz

 


 

Ing. Mária Pivoňková
účtovníctvo, controlling
+421 911 917 428
m.pivonkova@ciret.sk

 

 

Zuzana Krátka Sláviková
referentka odbytu
+421 903 264 633
z.kratka@ciret.sk

 

Bc. Stanislava Bubáková Milotová
referentka odbytu
+421 903 723 234
s.bubakova@ciret.sk

 

Ján Držka
obchodný riaditež
+421 905 763 495
j.drzka@ciret.sk
 

 

Roman Otrubčák
key account manager
obchodný zástupca
+421 903 424 252
r.otrubcak@ciret.sk 

 

Miroslav Buzay
obchodný zástupca
+421 905 763 494
m.buzay@ciret.sk 

 
 

Maroš Brodek
obchodný zástupca
+421 917 277 530
m.brodek@ciret.sk

Vladimír Gavorník
obchodný zástupca
+421 915 160 358
v.gavornik@ciret.sk

Oto Krištof
obchodný zástupca
+421 903 424 251
o.kristof@ciret.sk

 

Štefan Varga
obchodný zástupca
+421 905 692 876
s.varga@ciret.sk

 

Peter Šoltés
obchodný zástupca
+421 915 985 155
p.soltes@ciret.sk

 


 


Roman Žiška
technický poradca STORCH
+421 903 714 348
r.ziska@ciret.sk
 


ColorExpert
slovensky
ColorExpert
magyarul
RKMP
Storch
 

www.ciret.sk | Ciret SK s.r.o., M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava, Slovensko | +421 346 540 150 | ciret@ciret.sk